Udskiftning af 1-2 radiatorer?

Udskiftning af 1-2 radiatorer?

SPØRGSMÅL:

Hej! Vi har et halvandenplanshus på 120 kvm fra ’84 med bjergvarme! To badeværelser og strygestue har gulvvarme, mens de øvrige lokaler har radiatorer af paneltypen. Jeg oplever tilbagevendende problemer med højtryksalarmen fra varmepumpen i koldt vejr i størrelsesordenen 8-10 minusgrader. Jeg er blevet rådet til at udskifte nogle af radiatorerne med henblik på at få en større mængde vand til at cirkulere i systemet, hvor man mener, at jeg har for høj returtemperatur. Vi har også prøvet at reducere omdrejningstallet på cirkulationspumpen! Hvor finder jeg oplysninger om, hvad radiatorerne rummer?

Mvh. Lars

 

SVAR:

Hej Lars!

Vandvolumen findes i effekttabellen for radiatorer. Fejlfinding/analyse kan foretages ved i koldt vejr at måle returtemperaturen fra hvert enkelt radiator for at konstatere, om nogle radiatorer leverer højere returtemperatur end de øvrige, og skønne, om der er fejl i radiatorerne, så der opstår én eller anden form for “kortslutning” i systemet.

En anden årsag kan være, at anlæggene ikke er dimensioneret til bjergvarme fra begyndelsen, og at størrelsen på radiatorerne er for lille til at levere varme ved den tilløbstemperatur, som bjergvarmen leverer. En tidligere varmekilde har måske været dimensioneret til højere tilløbstemperatur til radiatorerne. På den måde kommer der høje returtemperaturer fra radiatorerne.

Relaterede produkter