Hall/Entré

Entréen – specielt i parcelhuse eller villaer – er det første rum som udsættes for ekstrem kulde fordi yderdøren åbnes ofte. Korrekt valg af opvarmning i entréen hindrer varmetab i hele hjemmet.