Udskiftning af el-patron i håndklædetørrer

Udskiftning af el-patron i håndklædetørrer

Vi anbefaler ikke, at man selv udskifter el-patronen i en håndklædetørrer, og i en del modeller kan man simpelthen ikke udskifte denne. Hvis en el-patron går i stykker, kan det skyldes, at noget gik galt under installeringen. Under installeringen skal håndklædetørreren tilpasses til enten el eller til et vandbårent system. Som et alternativ findes også en mixed version, hvor el-patronen anvendes om sommeren, og det vandbårne system aktiveres om vinteren. Fordelen ved den mixede version er, at håndklædetørreren også fungerer, selv om der er lukket for det vandbårne varmesystem.

Samtlige Purmo håndklædetørrere er fremstillet af stålprofiler og kan anvendes i VVC-systemer (postevandssystemer). Purmos modeller udstyres oftest med el-patron E03 300W eller 600W (RSK-nr. 6731491 eller 6731492). El-patronen E03 må kun monteres i Purmos vandbårne håndklædetørrere, og installationen skal udføres af en autoriseret elinstallatør. El-patronen er produceret efter direktiv EN-60335-2-73 og EMC-direktivet for lavspænding. El-patronen må ikke tilkobles el-nettet som den er, uden først at være monteret i håndklædetørreren, som er fyldt med væske.

En årsag til at el-patronen holder op med at virke, er, hvis der ikke er tilstrækkeligt med væske i håndklædetørreren. For hver model er der angivet forskellige eksakte væskemængder for tørreren. Den må aldrig være helt fyldt, eftersom vandet ekspanderer under opvarmning. Håndklædetørreren leveres altid færdigt fra fabrikken fyldt med væske, hvis den skal anvendes elektrisk. Hvis man, af en eller anden årsag, bliver nødt til udskifte el-patron, anbefales det, at installationen udføres af en autoriseret elinstallatør.

Væskefyldt håndklædetørrer til el-drift

  1. Kontroller at luftskruen opadtil er monteret og forsvarligt fastgjort.
  2. Fyld håndklædetørreren med den rette væskemængde (rent vand) ifølge tabellen for den pågældende håndklædetørrer. For lidt væske kan forstyrre el-patronen, mens for meget væske ikke giver plads til væskeekspansion under opvarmning.
  3. Ved frostrisiko blandes vandet med maks. 10 % glykol.
  4. Påfyldning skal ske langsomt for at eliminere luftbobler. Det anbefales at ryste håndklædetørreren let, så væsken når ind i røret.
  5. Monter el-patronen efter anvisningerne nedenfor og fastgør det medfølgende metalstik i det nederste hul. Gevindtape kan her med fordel anvendes.
  6. Monter håndklædetørreren på væggen, tilslut strømmen og indstil den ønskede temperatur med temperaturregulatoren.

Montere eller udskifte el-patron

  1. El-patronens gevind skal forsegles professionelt med f.eks. gevindtape eller hør.
  2. El-patronen skal monteres længst nede på håndklædetørreren til højre eller venstre. Anvend kun det medfølgende monteringsværktøj.
  3. Tilpas monteringen sådan at reguleringsskrue og indikatorlampe er let synlige for brugeren. Skru aldrig på el-patronens runde bøsning!

Der skal monteres en gevindprop på modsatte side, ved en fuldt elektrisk version. Ved blandet eller vanddreven tilslutning monteres en PVB-ventil (RSK-nr. 6731490 eller 6731498).

Relaterede produkter

Leave a reply